top of page

Yoav Groweiss, PhD

Clinical Psychologist

ד"ר יואב גרובייס

פסיכולוג קליני

השכלה

השכלתי האקדמית כוללת:

תואר שלישי (PhD) בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בר אילן

תואר מוסמך (MA) בפסיכולוגיה קלינית מאוניברסיטת בר אילן

תואר ראשון (BA) בפסיכולוגיה ובכלכלה מאוניברסיטת תל אביב

את הכשרתי הקלינית העמקתי במרכז ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית (ה.ל.פ.ב.א).

ניסיון מקצועי

לאורך השנים רכשתי ניסיון קליני מגוון במרפאות בריאות נפש ציבוריות ובמחלקות אשפוז פסיכיאטריות. במסגרות אלו התמחיתי באבחון ובהערכה אישיותית וכן בטיפול נפשי לפי מגוון גישות ושיטות: טיפול פרטני וטיפול קבוצתי, טיפולים באוריינטציה פסיכודינאמית ובגישות קוגניטיביות-התנהגותיות (CBT), טיפולים ארוכי-טווח וטיפולים ממוקדים וקצרי-מועד. כמו כן ליוויתי פגועי נפש כחלק מתהליך שיקומם בקהילה.

בעבר עסקתי גם בהוראה אקדמית ולימדתי קורסים לתואר ראשון ושני בנושאי אבחון פסיכולוגי והפרעות נפשיות. כמו כן, שירתתי כפסיכולוג במילואים.
כיום אני מטפל בקליניקה פרטית ולצד זאת עוסק בתרגום ספרות פסיכואנליטית.

ניסיון מחקרי

המחקר שלי התמקד במרדף של גברים אחר אידיאל של מראה שרירי וחטוב, אשר במצבי קיצון עלול להתפתח לכדי הפרעה בשם דיסמורפיית שרירים. הפרעה זו מתאפיינת בעיסוק משעבד וכפייתי באימוני משקולות, בהפרעות אכילה ובפגיעה בתפקוד החברתי והתעסוקתי. ממצאי המחקר הראו כי התפתחות ההפרעה מושפעת מגורמים דומים לאלו הניצבים ברקע להתפתחות של אנורקסיה נרבוזה, הפרעה המתאפיינת במאמץ מתמשך וקיצוני להפחית במשקל הגוף ונפוצה יותר בקרב נשים. בכך תמכו הממצאים בזיהוי המרדף הבלתי פוסק אחר הגדלת מסת שריר כמעין תמונת ראי של אנורקסיה נרבוזה, התואם את האידיאל החברתי-תרבותי של גברים, ותרמו להגדרת יעדים להתערבות טיפולית אל מול ההפרעה.

רישיון והשתייכות מקצועית

אני פסיכולוג קליני מורשה מטעם משרד הבריאות בישראל (מס' רישיון מומחה - 33243 ; מס' רישום בפנקס הפסיכולוגים – 109546).

bottom of page